• Biển báo giao thông Biển báo giao thông

Biển báo giao thông

HP-TECH cung cấp và thi công các loại biển báo giao thông, biển báo hiệu đường bộ

Biển báo giao thông dùng để chỉ hướng đường, cảnh báo nguy hiểm, chỉ dẫn địa điểm để người tham gia giao thông tuân thủ theo Luật giao thông đường bộ, tránh được sự cố trên đường và giúp người tham gia giao thông xác định được phương hướng, địa điểm trong quá trình tham gia giao thông.

Biển báo hiệu đường bộ được chia thành các nhóm như sau: Nhóm biển báo cấm, nhóm biển báo nguy hiểm, nhóm biển báo hiệu lệnh, nhóm biển báo chỉ dẫn và nhóm biển báo phụ. Biển báo hiệu giao thông đường bộ được sản xuất theo Tiêu chuẩn TCVN 7887: 2008 màng phản quang 3M của Mỹ Series 3400/3900/4000 và thỏa mãn Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41: 2012/BGTVT

HP-TECH cung cấp và thi công các loại cột biển báo hiệu giao thông, biển báo hiệu đường bộ. Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất biển báo hiệu đường bộ, HP-TECH sẽ đưa đến cho khách hàng sản phẩm phù hợp với thiết kế của từng Dự án, phục vụ tốt hơn cho người tham gia giao thông.

Biển báo giao thông Tổng cục Hải quan

Biển báo giao thông công trường đanng thi công

Cung cấp và thi công biển báo sân tập golf Phương Đông - Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội

Thi công hệ thống biển báo giao thông sân tập Golf Phương Đông - Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội

Thi công sơn kẻ vạch và lắp đặt cột biển báo giao thông sân tập golf

Phương Đông - Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội

 

Biển báo hiệu đường bộ