• Lĩnh vực hoạt động Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

HP-TECH hoạt động chủ yếu trong bốn lĩnh vực chính bao gồm: ĐIỆN, TỰ ĐỘNG HOÁ, GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ MÔI TRƯỜNG. Tất cả các lĩnh vực này đều là thế mạnh của HP-TECH với dịch vụ hoàn hảo và hậu mãi tốt nhất.

Ngoài các lĩnh vự trên HP-TECH còn buôn bán, cung cấp thiết bị ngành điện-tự động hoá, giao thông và môi trường.