• Xử lý rác thải, chất thải rắn Xử lý rác thải, chất thải rắn

Xử lý rác thải, chất thải rắn

Tuỳ theo đắc điểm của từng loại chất thải, HP-TECH sẽ đưa ra sơ đồ công nghệ hợp lý để đạt được hiệu quả cao, đảm bảo đúng các tiêu chuẩn của Việt Nam và các tiêu chuẩn quốc tế. Các loại rác thải, chất thải rắn mà HP-TECH cung cấp các dịch vụ cho khách hàng như: Rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp, rác thải bệnh viện,...HP-TECH thực hiện dịch vụ trọn gói, bao gồm: Khảo sát, thiết kế đưa ra sơ đồ công nghệ, lập dự toán, cung cấp thiết bị và thi công lắp đặt toàn bộ hệ thống xử lý rác thải. Tiêu chí của HP-TECH là Uy tín-Chất lượng-Giá cả nhằm đửa đến cho khách hàng một dịch vụ hoàn hảo nhất.