Xử lý nước thải công nghiệp cần trải qua những bước nào?

Nước thải công nghiệp đã trở thành vấn đề nóng, được cả xã hội quan tâm, bởi vì không những gây ô nhiễm nguồn nước, mà còn làm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của mọi người. Chính vì vậy các biện pháp xử lý nước thải công nghiệp hiệu quả sẽ giúp khắc phục được vấn đề trên.

Đặc trưng của nước thải công nghiệp

Nước thải công nghiệp bao gồm 2 loại chính là nước thải sinh hoạt từ các khu văn phòng và nước thải từ các nhà máy sản xuất trong khu công nghiệp. Với đặc tính của nước thải sinh hoạt thường ổn định hơn so với loại nước thải từ các khu công nghiệp thải ra.

Xử lý nước thải công nghiệp

Nước thải sinh hoạt ô nhiễm chủ yếu bởi các thông số BOD5, COD, SS, Tổng N, Tổng P, dầu mỡ và chất béo. Còn nước thải công nghiệp các thông số ô nhiễm nguồn nước được xác định ở từng loại hình và công nghệ sản xuất cụ thể.

Do vậy, nếu không có biện pháp xử lý cục bộ mà để cho chảy chung vào đường ống cống thoát nước, các loại nước thải sẽ gây ra tình trạng hư hỏng đường ống cống thoát nước

Chính vì vậy, mà tại các nhà máy, xí nghiệp trong khu công nghiệp cần phải có các phương pháp xử lý nước thải công nghiệp bằng cách xây dựng hệ thống xử lý nước thải sơ bộ trước khi xả nước thải vào hệ thống thoát nước chung của khu công nghiệp.

Xử lý nước thải công nghiệp có quy trình như thế nào?

Quy trình xử lý nước thải công nghiệp bao gồm các cơ chế và quy trình sử dụng, để xử lý nước thải được tạo ra từ các hoạt động công nghiệp. Sau khi xử lý, nước thải công nghiệp có thể sẽ được tái sử dụng hay đưa đến một hệ thống thoát nước vệ sinh, cũng như một nơi lưu trữ nước trong thiên nhiên.

Quy trình xử lý nước thải công nghiệp

Sau đây là một số quy trình xử lý nước thải được áp dụng:

- Quy trình xử lý hóa lý trước kết hợp với xử lý sinh học:

+ Đối với nước thải khu công nghiệp thường được sử dụng công nghệ này, nhằm mục đích đảm bảo quá trình vận hành ổn định.

+ Đối với nước thải có COD, TSS cao thì quy trình bao gồm các ngành xử lý nước thải như dệt nhuộm, thủy sản, chế biến gỗ, sơn, thực phẩm....

- Quy trình xử lý chỉ bao gồm xử lý hóa lý: nước thải có chứa kim loại nặng gây ảnh hưởng trực tiếp tới vi sinh vật, và một số ngành có nước thải chỉ có TSS, kim loại mà lượng BOD , Nito, Photpho quá thấp.

Với quy trình xử lý bao gồm xử lý sinh học đơn thuần:

+ Công nghệ AAO: Xử lý BOD, COD, Nito và Photpho.

+Công nghệ AO: Xử lý triệt để Nito trong nước thải.

+ Công nghệ xử lý sinh học hiếu khí đơn thuần:Aerotank xử lý BOD, COD, và nitrat hóa.

+ Công nghệ xử lý SBR: Xử lý theo mẻ, cơ chế tương đương công nghệ AO.

+ Công nghệ xử lý sinh học hiếu khí nâng cao: Giá thể lọc sinh học hiếu khí.

+ Công nghệ xử lý áp dụng cả 3 quá trình trong 1 bể: Công nghệ mương oxy hóa.

Để lựa chọn được phương pháp xử lý nước thải công nghiệp tốt nhất, bạn hãy truy cập đến địa chỉ https://www.hp-tech.com.vn để được tư vấn.

Bài viết liên quan

Nhận xét

Chat Zalo
Chat Facebook
Chat Zalo Chat Facebook